Gần 1000 khách hàng trúng quà khi tham gia Meestery Box của Nhà mạng Saymee-OK9 chính thức