Kim Oanh Group ký kết hợp tác phát triển dự án hơn 1 tỷ USD tại Nhật Bản-Nhận code OK9