Tuyển Anh thất bại 'muối mặt' trước thềm EURO 2024-OK9 asia