24 người đứng đầu địa phương bị xử lý hình sự trong 6 tháng đầu năm-Kênh Telegram chính thức OK9