Nhận hối lộ, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng lãnh ánOK9