Đề xuất giá điện mặt trời mái nhà bán cho EVN giá 671 đồng/kWh-Nhận code OK9